Diskusijos
Rezultatas (-ai) "125" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trečiadienis, 2013 m. birželio 12 d.
html 
Laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trečiadienis, 2013 m. birželio 12 d.
html 
Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Atsinaujinančioji energija Europos energijos vidaus rinkoje (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Antradienis, 2013 m. gegužės 21 d.
html 
Jūroje vykdoma naftos ir dujų paieška, žvalgymas ir gavybos sauga (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmadienis, 2013 m. gegužės 20 d.
html 
Jūroje vykdoma naftos ir dujų paieška, žvalgymas ir gavybos sauga (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmadienis, 2013 m. gegužės 20 d.
html 
ES chartija: žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas (trumpas pristatymas)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmadienis, 2013 m. gegužės 20 d.
html 
ES strategija dėl Arkties regiono (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d.
html 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Antžeminės paslaugos Sąjungos oro uostuose (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Teisinis pranešimas