Debates
Meklēšanas rezultāti: 125 ar "7. parlamentārais sasaukums, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
CARS 2020: ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
EMS sociālā dimensija (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem - Eiropas Sociālais fonds - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mērķis „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis - Kohēzijas fonds - Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Erasmus visiem” (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmdien, 2013. gada 18. novembris
html 
Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisks paziņojums