Debates
Meklēšanas rezultāti: 125 ar "7. parlamentārais sasaukums, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trešdien, 2013. gada 12. jūnijs
html 
Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trešdien, 2013. gada 12. jūnijs
html 
Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Atjaunojamie energoresursi Eiropas iekšējā enerģijas tirgū (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Otrdien, 2013. gada 21. maijs
html 
Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā (debates)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmdien, 2013. gada 20. maijs
html 
Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā (debates) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmdien, 2013. gada 20. maijs
html 
ES harta — standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmdien, 2013. gada 20. maijs
html 
ES stratēģija Arktikas reģionam (debates)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trešdien, 2013. gada 17. aprīlis
html 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Eiropas Savienības lidostās (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisks paziņojums