Debates
Meklēšanas rezultāti: 125 ar "7. parlamentārais sasaukums, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (debates)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Ceturtdien, 2013. gada 14. marts
html 
Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Ceturtdien, 2013. gada 14. marts
html 
Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis (debates)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Otrdien, 2013. gada 5. februāris
html 
Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība (A7-0390/2012 - Alejandro Cercas)
P7_CRE-REV(2013)01-15
Otrdien, 2013. gada 15. janvāris
html 
Garantija jauniešiem (debates)
P7_CRE-REV(2013)01-14
Pirmdien, 2013. gada 14. janvāris
html 
Balsojumu skaidrojumi
P7_CRE-REV(2012)12-12
Trešdien, 2012. gada 12. decembris
html 
A7-0396/2012
Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās - Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās - Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās
P7_CRE-REV(2012)12-11
Otrdien, 2012. gada 11. decembris
html 
Slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radītā ietekme uz vidi - Slānekļa gāze un slānekļa eļļa — rūpnieciskie, enerģētiskie u.c. aspekti (debates)
P7_CRE-REV(2012)11-20
Otrdien, 2012. gada 20. novembris
html 
Eiropas automobiļu rūpniecības pārstrukturēšanas piemēri (debates)
P7_CRE-REV(2012)11-20
Otrdien, 2012. gada 20. novembris
html 
Vai ERASMUS programmas pastāvēšana ir apdraudēta? (debates)
P7_CRE-REV(2012)10-25
Ceturtdien, 2012. gada 25. oktobris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisks paziņojums