Debatten
125 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
De Europese industriële en technologische defensiebasis (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Versterking van de sociale dimensie van de EMU (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Meerjarig financieel kader 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Connecting Europe Facility (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen - Europees Sociaal Fonds - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" - Cohesiefonds - Europese groepering voor territoriale samenwerking (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Programma "Erasmus voor iedereen" (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Maandag 18 november 2013
html 
Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Donderdag 24 oktober 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridische mededeling