Debatten
125 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Woensdag 12 juni 2013
html 
Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Woensdag 12 juni 2013
html 
Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Dinsdag 21 mei 2013
html 
Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten (debat)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Maandag 20 mei 2013
html 
Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten (debat) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Maandag 20 mei 2013
html 
EU-Handvest: vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de gehele EU (korte presentatie)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Maandag 20 mei 2013
html 
EU-strategie voor de Noordpool (debat)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Woensdag 17 april 2013
html 
Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridische mededeling