Debaty
Znaleziono 125 wynik(-i) dla "7 kadencja, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Wymiar społeczny UGW (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Instrument „Łącząc Europę” (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich - Europejski Fundusz Społeczny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” - Fundusz Spójności - Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (debata)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Program Erasmus dla wszystkich (debata)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r.
html 
Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Czwartek, 24 października 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Informacja prawna