Debaty
Znaleziono 125 wynik(-i) dla "7 kadencja, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Środa, 12 czerwca 2013 r.
html 
Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Środa, 12 czerwca 2013 r.
html 
Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Wtorek, 21 maja 2013 r.
html 
Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (debata)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Poniedziałek, 20 maja 2013 r.
html 
Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (debata) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Poniedziałek, 20 maja 2013 r.
html 
Karta praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE (krótka prezentacja)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Poniedziałek, 20 maja 2013 r.
html 
Strategia UE na rzecz Arktyki (debata)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Środa, 17 kwietnia 2013 r.
html 
Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Informacja prawna