Rozpravy
Výsledky: 125 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Verejnoprávne vysielanie v digitálnej ére: budúcnosť duálneho systému (A7-0286/2010, Ivo Belet) (hlasovanie)
P7_CRE(2010)11-25
Štvrtok, 25. novembra 2010
html 
Verejnoprávne vysielanie v digitálnej ére: budúcnosť duálneho systému (stručná prezentácia)
P7_CRE(2010)11-22
Pondelok, 22. novembra 2010
html 
Príprava zasadnutia Európskej rady (28. – 29. októbra) – Prípravy samitu G20 (11. – 12. novembra) – Finančná, hospodárska a sociálna kríza: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať – Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia EÚ, najmä v eurozóne (rozprava)
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
Rozvojové hľadiská Medzinárodného dňa odstraňovania chudoby – Úloha minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpora inkluzívnej spoločnosti v Európe (rozprava)
P7_CRE(2010)10-19
Utorok, 19. októbra 2010
html 
Závery zo zasadnutia Európskej rady (16. septembra 2010) (rozprava)
P7_CRE(2010)09-22
Streda, 22. septembra 2010
html 
Sloboda prejavu a sloboda tlače v Európskej únii (rozprava)
P7_CRE(2010)09-07
Utorok, 7. septembra 2010
html 
Program činností belgického predsedníctva (rozprava)
P7_CRE-REV(2010)07-07
Streda, 7. júla 2010
html 
Šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov (rozprava)
P7_CRE(2010)06-15
Utorok, 15. júna 2010
html 
Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) (rozprava)
P7_CRE(2010)05-17
Pondelok, 17. mája 2010
html 
Elektrické vozidlá (rozprava)
P7_CRE(2010)05-05
Streda, 5. mája 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Právne oznámenie