Rozpravy
Výsledky: 125 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Európska obranná technologická a priemyselná základňa (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Nástroj na prepojenie Európy (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Spoločné ustanovenia o európskych fondoch - Európsky sociálny fond - Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Investície pre rast a zamestnanosť - Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca - Kohézny fond - Európske zoskupenie územnej spolupráce (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Erasmus pre všetkých (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondelok, 18. novembra 2013
html 
Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Štvrtok, 24. októbra 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Právne oznámenie