Rozpravy
Výsledky: 125 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Utorok, 11. júna 2013
html 
Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Utorok, 21. mája 2013
html 
Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pondelok, 20. mája 2013
html 
Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pondelok, 20. mája 2013
html 
Charta EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ (stručná prezentácia)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pondelok, 20. mája 2013
html 
Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Služby pozemnej obsluhy na letiskách Európskej únie (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Právne oznámenie