Razprave
Rezultati: 125 za besede: "7. mandat, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Sreda, 12. junij 2013
html 
Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Sreda, 12. junij 2013
html 
Organizirani kriminal, korupcija in pranje denarja (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Energija iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Torek, 21. maj 2013
html 
Dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju (razprava)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Ponedeljek, 20. maj 2013
html 
Dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju (razprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Ponedeljek, 20. maj 2013
html 
Listina EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU (kratka predstavitev)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Ponedeljek, 20. maj 2013
html 
Strategija EU za Arktiko (razprava)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Sreda, 17. april 2013
html 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Torek, 16. april 2013
html 
Storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Torek, 16. april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pravno obvestilo