Debatter
125 träff(ar) för "7:e valperioden, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tisdagen den 10 december 2013
html 
Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Att stärka EMU:s sociala dimension (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Den fleråriga budgetramen 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder - Europeiska socialfonden - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" - Sammanhållningsfonden - Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Erasmus för alla (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Måndagen den 18 november 2013
html 
Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdagen den 24 oktober 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rättsligt meddelande