Debatter
125 träff(ar) för "7:e valperioden, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdagen den 12 juni 2013
html 
Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdagen den 12 juni 2013
html 
Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tisdagen den 21 maj 2013
html 
Prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs (debatt)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Måndagen den 20 maj 2013
html 
Prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Måndagen den 20 maj 2013
html 
EU-stadgan: Standarder för mediefrihet i EU (kortfattad redogörelse)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Måndagen den 20 maj 2013
html 
EU:s strategi för Arktis (debatt)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Marktjänster på flygplatser inom unionen (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rättsligt meddelande