Συζητήσεις
19 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ilchev Stanimir"  
1 2
Συρροή σύρων προσφύγων στα βουλγαρικά σύνορα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συρροή σύρων προσφύγων στα βουλγαρικά σύνορα (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Κατάσταση των Ρομά (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
html 
Κράτος δικαίου και ελευθερία στην Βουλγαρία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
html 
Κράτος δικαίου και ελευθερία στην Βουλγαρία (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
html 
Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά τη Σερβία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
html 
Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)10-12
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011
html 
Πλήρωση του κενού μεταξύ νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και πραγματικότητας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία (συζήτηση)
P7_CRE(2011)06-07
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011
html 
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου