Forhandlinger
47 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Situationen i Irak (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf (kortfattet forelæggelse)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Mandag den 13. januar 2014
html 
Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2012 (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) - Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) - Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Flerårig finansiel ramme for perioden 2014-2020 - Interinstitutionel aftale om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Mod en mere effektiv og omkostningseffektiv tolkning i Europa-Parlamentet (kortfattet forelæggelse)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Mandag den 9. september 2013
html 
Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Onsdag den 3. juli 2013
html 
Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD) - Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD) - Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD) - Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tirsdag den 12. marts 2013
html 
Forberedelse til CITES COP 16 (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Tirsdag den 5. februar 2013
html 
1 2 3 4 5
Juridisk meddelelse