Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, de Lange Esther" kohta leiti 47 vaste(t)  
1 2 3 4 5
Olukord Iraagis (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine (lühiettekanne)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Esmaspäev, 13. jaanuar 2014
html 
Kontrollikoja 2012. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus - ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused - Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Tulemuslikum ja kulutõhusam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (lühiettekanne)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Esmaspäev, 9. september 2013
html 
Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega - 2011/0280(COD) - Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses põllumajandustoodete ühise turukorraldusega (ühise turukorralduse määrus) - 2011/0281(COD) - Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega - 2011/0282(COD) - Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega - 2011/0288(COD) (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Teisipäev, 12. märts 2013
html 
Valmistumine konventsiooni CITES osaliste 16. konverentsiks (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Teisipäev, 5. veebruar 2013
html 
1 2 3 4 5
Õigusalane teave