Diskusijos
Rezultatas (-ai) "47" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Padėtis Irake (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Maisto krizė, sukčiavimas maisto grandinėje ir jų kontrolė (trumpas pristatymas)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pirmadienis, 2014 m. sausio 13 d.
html 
2012 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas - Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Siekiant veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente (trumpas pristatymas)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Pirmadienis, 2013 m. rugsėjo 9 d.
html 
Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d.
html 
Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicininės paskirties maisto produktai (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas pradėjimo ir įgaliojimų – 2011/0280(COD) - Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (Vieno BRO reglamentas) pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0281(COD) - Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0282(COD) - Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0288(COD) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d.
html 
Pasirengimas 16-ajam CITES šalių konferencijos susitikimui (COP 16) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Antradienis, 2013 m. vasario 5 d.
html 
1 2 3 4 5
Teisinis pranešimas