Debates
Meklēšanas rezultāti: 47 ar "7. parlamentārais sasaukums, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Stāvoklis Irākā (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Pārtikas krīze, krāpšana pārtikas aprites jomā un tās kontrole (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pirmdien, 2014. gada 13. janvāris
html 
Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2012. gada pārskatu (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai - Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija - Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām - Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam - Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jomā un pareizu finanšu pārvaldību (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu lietderības paaugstināšana Eiropas Parlamentā (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Pirmdien, 2013. gada 9. septembris
html 
Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājums (debates)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Trešdien, 2013. gada 3. jūlijs
html 
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika (debates)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) - Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) - Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) - Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (debates)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Otrdien, 2013. gada 12. marts
html 
Gatavošanās CITES Līgumslēdzēju pušu konferences 16. sanāksmei (COP 16) (debates)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Otrdien, 2013. gada 5. februāris
html 
1 2 3 4 5
Juridisks paziņojums