Dibattiti
47 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Sitwazzjoni fl-Iraq (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
L-Erbgħa, 26 ta' Frar 2014
html 
Il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha (preżentazzjoni qasira)
P7_CRE-REV(2014)01-13
It-Tnejn, 13 ta' Jannar 2014
html 
Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2012 (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Il-Ħamis, 21 ta' Novembru 2013
html 
Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli - Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - Dispożizzjonijiet tranżizzjonali rigward ir-regolamenti dwar il-pagamenti diretti, l-iżvilupp rurali u l-finanzjament, il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-PAK (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 - Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Lejn interpretazzjoni aktar effiċjenti u kosteffikaċi fil-Parlament Ewropew (preżentazzjoni qasira)
P7_CRE-REV(2013)09-09
It-Tnejn, 9 ta' Settembru 2013
html 
Żieda fid-dazji imposti fin-Norveġja fuq prodotti agrikoli (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)07-03
L-Erbgħa, 3 ta' Lulju 2013
html 
Ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar u ikel għal skopijiet mediċi speċjali (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistutuzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD) - Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD) - Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD) - Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)03-12
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013
html 
Preparazzjonijiet għal CITES COP 16 (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)02-05
It-Tlieta, 5 ta' Frar 2013
html 
1 2 3 4 5
Avviż legali