Debatten
47 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Situatie in Irak (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop (korte presentatie)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Maandag 13 januari 2014
html 
Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2012 (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Financiering, beheer en monitoring van het GLB - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Interinstitutioneel akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Efficiëntere en kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement (korte presentatie)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Maandag 9 september 2013
html 
Verhoging Noorse douanerechten op landbouwproducten (debat)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Woensdag 3 juli 2013
html 
Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters en voeding voor bijzonder medisch gebruik (debat)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD) - Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD) - Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD) - Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) (debat)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Dinsdag 12 maart 2013
html 
Voorbereidingen COP 16 CITES (debat)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Dinsdag 5 februari 2013
html 
1 2 3 4 5
Juridische mededeling