Rozpravy
Výsledky: 47 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Situácia v Iraku (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (stručná prezentácia)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pondelok, 13. januára 2014
html 
Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2012 (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami - Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP - Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Streda, 20. novembra 2013
html 
Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 - Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (stručná prezentácia)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Pondelok, 9. septembra 2013
html 
Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Streda, 3. júla 2013
html 
Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Utorok, 11. júna 2013
html 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Utorok, 12. marca 2013
html 
Príprava na CITES COP 16 (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Utorok, 5. februára 2013
html 
1 2 3 4 5
Právne oznámenie