Razprave
Rezultati: 47 za besede: "7. mandat, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Razmere v Iraku (razprava)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Sreda, 26. februar 2014
html 
Kriza zaradi pomanjkanja hrane, goljufije v prehranski verigi in nadzor nad njimi (kratka predstavitev)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Ponedeljek, 13. januar 2014
html 
Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2012 (razprava)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četrtek, 21. november 2013
html 
Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov - Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja (razprava)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Sreda, 20. november 2013
html 
Večletni finančni okvir 2014–2020 - Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (razprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Torek, 19. november 2013
html 
Uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu (kratka predstavitev)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Ponedeljek, 9. september 2013
html 
Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem (razprava)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Sreda, 3. julij 2013
html 
Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, in živila za posebne zdravstvene namene (razprava)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD) - Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD) - Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD) - Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (razprava)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Torek, 12. marec 2013
html 
Priprave na konferenco pogodbenic CITES COP 16 (razprava)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Torek, 5. februar 2013
html 
1 2 3 4 5
Pravno obvestilo