Debatter
47 träff(ar) för "7:e valperioden, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Situationen i Irak (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta (kortfattad redogörelse)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Måndagen den 13 januari 2014
html 
Presentation av revisionsrättens årsrapport 2012 (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdagen den 21 november 2013
html 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Den fleråriga budgetramen 2014–2020 - Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (kortfattad redogörelse)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Måndagen den 9 september 2013
html 
Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (debatt)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Onsdagen den 3 juli 2013
html 
Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål (debatt)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Förberedelser inför CoP 16 för Cites (debatt)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Tisdagen den 5 februari 2013
html 
1 2 3 4 5
Rättsligt meddelande