Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април относно запазването на данни (C 293/12 и C 594/12) (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Информация, придружаваща паричните преводи - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Европейска заповед за разследване в наказателноправната област - Европейска заповед за арест (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Европейска заповед за разследване в наказателноправната област - Европейска заповед за арест (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация