Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Бъдещето на Споразумението относно неприкосновеността на личните данни във връзка с аферата на Агенцията за национална сигурност (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
План за действие по отношение на електронното правосъдие за периода 2014-2018 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Положението на ромите (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)09-12
четвъртък, 12 септември 2013 г.
html 
Директива относно качеството на горивата и Директива за възобновяемите източници (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
P7_CRE-REV(2013)09-11
сряда, 11 септември 2013 г.
html 
Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г. (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
сряда, 11 септември 2013 г.
html 
Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация