Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)03-12
вторник, 12 март 2013 г.
html 
Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
P7_CRE-REV(2013)03-12
вторник, 12 март 2013 г.
html 
Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г. (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)02-07
четвъртък, 7 февруари 2013 г.
html 
Европейски семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г. (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
P7_CRE-REV(2013)02-07
четвъртък, 7 февруари 2013 г.
html 
Управлението на единния пазар (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2013)02-07
четвъртък, 7 февруари 2013 г.
html 
Принципи на правовата държава и свобода в България (разискване)
P7_CRE-REV(2013)02-06
сряда, 6 февруари 2013 г.
html 
Специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
вторник, 5 февруари 2013 г.
html 
Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)02-05
вторник, 5 февруари 2013 г.
html 
Улесняване достъпа на МСП до финансиране (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2013)02-05
вторник, 5 февруари 2013 г.
html 
Програма на ирландското председателство (разискване)
P7_CRE-REV(2013)01-16
сряда, 16 януари 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация