Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)12-12
сряда, 12 декември 2012 г.
html 
A7-0331/2012
Подготовка на ЕС за възможен приток на лица от Сирия, търсещи убежище (разискване)
P7_CRE-REV(2012)12-12
сряда, 12 декември 2012 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0208/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0382/2012
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0367/2012
Обяснение на вот (4)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0389/2012
Обяснение на вот (5)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0002/2012
Обяснение на вот (6)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0009/2012
Обяснение на вот (7)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0237/2012
Обяснение на вот (8)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
A7-0362/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация