Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европейска заповед за арест (разискване)
P7_CRE(2011)06-08
сряда, 8 юни 2011 г.
html 
Шри Ланка: последващи действия във връзка с доклада на ООН (разискване)
P7_CRE(2011)05-12
четвъртък, 12 май 2011 г.
html 
Шри Ланка: последващи действия във връзка с доклада на ООН (B7-0324/2011)
P7_CRE(2011)05-12
четвъртък, 12 май 2011 г.
html 
Миграционни потоци и убежище и влиянието им върху Шенген (разискване)
P7_CRE(2011)05-10
вторник, 10 май 2011 г.
html 
Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработен текст) (разискване)
P7_CRE(2011)04-04
понеделник, 4 април 2011 г.
html 
Действия на ЕС в отговор на миграционните потоци в Северна Африка и южната част на Средиземно море, по-специално Лампедуза - Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (разискване)
P7_CRE(2011)04-04
понеделник, 4 април 2011 г.
html 
Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)
P7_CRE(2011)03-23
сряда, 23 март 2011 г.
html 
Призовки от САЩ и правила за защита на данните на ЕС (разискване)
P7_CRE(2011)03-23
сряда, 23 март 2011 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P7_CRE(2011)03-08
вторник, 8 март 2011 г.
html 
Правото в областта на средствата за масово осведомяване в Унгария (разискване)
P7_CRE(2011)02-16
сряда, 16 февруари 2011 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация