Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Договорите за кредити за жилищни имоти (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Заплахи за свободата на медиите и наблюдение на гражданите (случаят Миранда) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Държавен пристанищен контрол (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация