Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Положението в България (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Положението в България (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Насърчаване и защита на свободата на религията или убежденията (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
четвъртък, 13 юни 2013 г.
html 
Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)06-12
сряда, 12 юни 2013 г.
html 
Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
сряда, 12 юни 2013 г.
html 
Финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2013)06-12
сряда, 12 юни 2013 г.
html 
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
сряда, 12 юни 2013 г.
html 
Наблюдение на интернет от страна на САЩ по отношение на граждани на ЕС (програма NSA PRISM) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация