Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Услуга за електронно пътно таксуване и система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) - Искане за международна защита, внесено в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство (преработена версия) - Създаване на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци - Предоставяне или отнемане на международна закрила (преработена версия) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген - Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (разискване)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Възстановяване на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
четвъртък, 23 май 2013 г.
html 
Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
четвъртък, 23 май 2013 г.
html 
Движение с нетърговска цел на домашни любимци (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
четвъртък, 23 май 2013 г.
html 
Положението на сирийските бежанци в съседните държави (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
четвъртък, 23 май 2013 г.
html 
Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
четвъртък, 23 май 2013 г.
html 
Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
четвъртък, 23 май 2013 г.
html 
Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация