Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
Споразумение между ЕС и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
Пиротехнически изделия (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
Споразумение между ЕС и Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
вторник, 21 май 2013 г.
html 
Засилено сътрудничество между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
вторник, 21 май 2013 г.
html 
Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
вторник, 21 май 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация