Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Прилагане на Стокхолмската програма и създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (разискване)
P7_CRE-REV(2013)05-21
вторник, 21 май 2013 г.
html 
Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (разискване)
P7_CRE-REV(2013)05-21
вторник, 21 май 2013 г.
html 
Постоянна схема на доброволен принцип за преместване на равнището на Съюза (разискване)
P7_CRE-REV(2013)05-20
понеделник, 20 май 2013 г.
html 
Изменение на Споразумението между ЕО и Украйна за улесняване на издаването на визи (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (гласуване)
P7_CRE-REV(2013)04-18
четвъртък, 18 април 2013 г.
html 
Европейската демографска статистика (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
четвъртък, 18 април 2013 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.: Раздел III, Комисия (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
сряда, 17 април 2013 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
сряда, 17 април 2013 г.
html 
Финансова помощ за държави членки, чиято парична единица не е еврото (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
сряда, 17 април 2013 г.
html 
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2011 г. (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
сряда, 17 април 2013 г.
html 
Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на данъчното третиране на ваучери (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
сряда, 17 април 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация