Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Международно събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
сряда, 17 април 2013 г.
html 
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Приулови на представители на разред китообразни (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Споразумения за икономическо партньорство между ЕС и АКТБ: изключването на определени държави от търговски преференции (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Пруденциален надзор върху кредитните институции (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Технически и контролни мерки в Скагерак (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация