Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Напредък в развитието чрез търговията (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Стимулиран от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Изменение на Споразумението между ЕО и Украйна за улесняване на издаването на визи (разискване)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Изменение на Споразумението между ЕО и Украйна за улесняване на издаването на визи (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Положението на жените в Северна Африка (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
четвъртък, 14 март 2013 г.
html 
Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
четвъртък, 14 март 2013 г.
html 
Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (разискване)
P7_CRE-REV(2013)03-12
вторник, 12 март 2013 г.
html 
Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
вторник, 12 март 2013 г.
html 
Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
вторник, 12 март 2013 г.
html 
Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
вторник, 12 март 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация