Rozpravy
171 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Nový program evropské spotřebitelské politiky (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Kontrola celních orgánů zaměřená na dodržování práv duševního vlastnictví (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elekromagnetická pole) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Sociální bydlení v Evropské unii (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
Mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Úterý 11. června 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění