Rozpravy
171 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Provádění Stockholmského programu a zavedení prostoru svobody, bezpečnosti a práva (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Úterý 21. května 2013
html 
Zablokovaná situace při revizi nařízení (ES) č. 1049/2001 (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Úterý 21. května 2013
html 
Program Unie týkající se dobrovolného trvalého přemístění (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pondělí 20. května 2013
html 
Změna Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (hlasování)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Čtvrtek 18. dubna 2013
html 
Evropská demografická statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Čtvrtek 18. dubna 2013
html 
Absolutorium za rok 2011: oddíl III – Komise (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Středa 17. dubna 2013
html 
Absolutorium za rok 2011: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Středa 17. dubna 2013
html 
Finanční pomoc členským státům, jejichž měnou není euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Středa 17. dubna 2013
html 
Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2011 (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Středa 17. dubna 2013
html 
Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Středa 17. dubna 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění