Forhandlinger
171 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU-Domstolens dom af 8. april om lagring af data (C 293/12 og C 294/12) (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Oplysninger ved pengeoverførsler - Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (forhandling) (2)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Europæisk efterforskningskendelse - Den europæiske arrestordre (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Europæisk efterforskningskendelse - Den europæiske arrestordre (forhandling) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning) (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Mandag den 24. februar 2014
html 
Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdag den 5. februar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse