Forhandlinger
171 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
International inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdag den 17. april 2013
html 
Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Utilsigtede fangster af hvaler (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauritius (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
EU/AVS-landenes økonomiske partnerskabsaftaler: udelukkelse af en visse lande fra handelspræferencer (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Kreditinstitutter og tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse