Forhandlinger
171 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fremme af udviklingen via handel (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Vækst i udviklingslande via handel og investeringer (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Ændring af aftalen mellem EF og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Ændring af aftalen mellem EF og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa (forhandling) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Situationen for kvinder i Nordafrika (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Torsdag den 14. marts 2013
html 
Energikøreplanen 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Torsdag den 14. marts 2013
html 
Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tirsdag den 12. marts 2013
html 
Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (forhandling) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tirsdag den 12. marts 2013
html 
Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tirsdag den 12. marts 2013
html 
Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tirsdag den 12. marts 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse