Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Το μέλλον της συμφωνίας «ασφαλούς λιμένα» υπό το φως της υπόθεσης της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Σχέδιο δράσης e-Justice 2014-2018 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013
html 
Κατάσταση των Ρομά (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
html 
Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
html 
Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου