Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)12-12
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0331/2012
Προετοιμασία της ΕΕ για πιθανή εισροή αιτούντων άσυλο από τη Συρία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)12-12
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0208/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0382/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0367/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0389/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0002/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0009/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0237/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (8)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0362/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου