Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0249/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0388/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0340/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
A7-0373/2012
Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010 - 2011) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
html 
Η διαχείριση του τομέα της ζάχαρης σήμερα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
html 
Συνέχεια στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας LIBE στην Σικελία και στην Λαμπεντούζα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)05-09
Τετάρτη 9 Μαΐου 2012
html 
Συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)04-19
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012
html 
Οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)02-16
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου