Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
P7_CRE-REV(2012)01-18
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012
html 
Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης) (2)
P7_CRE-REV(2012)01-18
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012
html 
Θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011
html 
Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)10-12
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011
html 
Σαρωτές ασφαλείας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-29
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Ενίσχυση της ΕΕ στους πρόσφυγες στην Τυνησία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Πλήρωση του κενού μεταξύ νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και πραγματικότητας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Τροποποιήσεις του συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011
html 
Πορεία των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες PNR με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)07-04
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011
html 
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)
P7_CRE(2011)06-08
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου