Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)
P7_CRE(2011)06-08
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011
html 
Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
P7_CRE(2011)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011
html 
Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0324/2011)
P7_CRE(2011)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011
html 
Μεταναστευτικά ρεύματα και άσυλο και οι επιπτώσεις τους στη συμφωνία Σένγκεν (συζήτηση)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας (συζήτηση)
P7_CRE(2011)04-04
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011
html 
Αντίδραση της ΕΕ στα μεταναστευτικά ρεύματα στην Βόρεια Αφρική και τη Νότια Μεσόγειο, ειδικότερα στην Λαμπεντούζα – Μεταναστευτικά ρεύματα που οφείλονται στην αστάθεια: πεδίο εφαρμογής και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE(2011)04-04
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011
html 
Θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)
P7_CRE(2011)03-23
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011
html 
Κλητεύσεις στις ΗΠΑ και κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συζήτηση)
P7_CRE(2011)03-23
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P7_CRE(2011)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
html 
Ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-16
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου