Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
16 17 18
Το σκάνδαλο της υποκλοπής κλήσεων στη Βουλγαρία (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
Το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη (συζήτηση)
P7_CRE(2011)01-19
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011
html 
Εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-13
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010
html 
Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-13
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010
html 
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-13
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010
html 
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (συζήτηση) (2)
P7_CRE(2010)12-13
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010
html 
Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚΠακιστάν Κοινοτικές συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες συζήτηση
P7_CRE(2010)09-20
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-07
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Συμφωνία ΕΕ/ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2010)07-06
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010
html 
16 17 18
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου