Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Εφαρμογή και αντίκτυπος των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Απειλές για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και παρακολούθηση των πολιτών (η υπόθεση Miranda) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013
html 
Έλεγχος από το κράτος λιμένα (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου