Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Υπηρεσία τηλεδιοδίων και σύστημα τελών με αυτοκόλλητο για τα ελαφρά οχήματα ΙΧ (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) - Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (Αναδιατύπωση) - Θέσπιση του συστήματος "Eurodac" για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων - Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Μηχανισμός αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν - Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Αποκατάσταση της συμμετοχής του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013
html 
Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013
html 
Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013
html 
Κατάσταση των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013
html 
Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013
html 
Συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013
html 
Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου