Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
Είδη πυροτεχνίας (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Σρι Λάνκα σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
html 
Εντατική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
html 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου